آدرس : کرمان بلوار امام علی (ع)

کد پستی دانشگاه: 7635131167

تلفن دانشگاه : 50- 33210043- 034  لیست تلفن های داخلی دانشگاه 

نمابردانشگاه: 33210051-034

پست الکترونیکی دانشگاه : info@iauk.ac.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه : pr@iauk.ac.ir

 

 


نام و نام خانوادگی*
پست الکترونيکي*
گیرنده پست الکترونیک:
شرح مختصر:

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :