رؤسای واحد از بدو تأسیس تاکنون:
1- جناب آقای: حجت‌الاسلام سید محمدرضا طباطبایی
تاریخ انتصاب: 1363
مدت مسئولیت: 14سال
 
2- جناب آقای: مهندس علیرضا انوری
تاریخ انتصاب: 1377
مدت مسئولیت: چندماه ( جانشین رییس واحد)
 
3- جناب آقای: دکتر محمدحسین متقی پیشه
تاریخ انتصاب: 1377
مدت مسئولیت: 2 سال
 
4- جناب آقای: دکتر حمید سعادت
تاریخ انتصاب: 1379
مدت مسئولیت: 3سال
 
5- جناب آقای: دکتر یحیی طالبیان
تاریخ انتصاب: 1382
مدت مسئولیت: 2 سال
 
6- جناب آقای: دکتر علیرضا منظری توکلی
تاریخ انتصاب: 1384
مدت مسئولیت: 4سال
 
7- جناب آقای: دکتر دادخدا غضنفری
تاریخ انتصاب: 1388
مدت مسئولیت: 3 سال
 
8- جناب آقای: دکتر حمداله منظری توکلی
تاریخ انتصاب: 1391
مدت مسئولیت: 2 سال
 
9- جناب آقای: دکتر بابک آل طه
تاریخ انتصاب: 1393
 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :