لیست تلفن های حوزه های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

جهت شماره گیری از خارج از دانشگاه به ابتدای شماره های زیر 3132 را اضافه فرمائید.

کد استان کرمان 034 می باشد.

دریافت فایل word 

 

لیست شماره تلفن کارمندان دانشکده فنی (حوزه آموزشی)

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره تلفن

ارام بن یار (رئیس آموزش دانشکده)

کارشناسی مکانیک

1242

محلاتی

کارشناسی عمران ورودیهای 89-88-87،کارشناسی ناپیوسته عمران

1242

ساکت

کارشناسی ناپیوسته مکانیک،کاردانی مکانیک خودرو، کارشناسی ارشد مکانیک( کلیه گرایشها)

1242

واعظی

کارشناسی ارشد عمران (کلیه گرایشها)

1023

نوری

کارشناسی معدن،کاردانی ساختمان،کارشناسی عمران (ورودی 93/92)

1092

شجاعی

کارشناسی عمران 86 و ماقبل و ورودی 91/90

1084

دلشاد

کارشناسی الکترونیک ورودی 90 و ماقبل

1089

یوسف الهی

کارشناسی­الکترونیک­ورودی91به بعد و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

1089

ساروئیه

کارشناسی ارشد الکترونیک (کلیه گرایشها)

1089

ابراهیم ملکی

صنایع (کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایشها)

1020

شمسی پور

کلیه گرایشها و مقاطع کشاورزی

1020

محمدحسنی

مهندسی پزشکی

1247

اموزگار

کارگاه مکانیک

1210

میرحسینخانی

کارگاه ماشین ابزار

1211

واعظی

آزمایشگاه مصالح

1172

ملکی

کارگاه جوشکاری

1211

گنجوزاده

آزمایشگاه الکترونیک

1090

شفیعی

آزمایشگاه الکترونیک

1245

انجم شعاع

آزمایشگاه الکترونیک

1030

صادقی

دفتر دانشکده

1019

 

لیست شماره تلفن کارمندان دانشکده ادبیات و علوم انسانی (حوزه آموزشی)

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره تلفن

افراسیابی (مدیر آموزش دانشکده)

 -

 

جوکار (رئیس آموزش دانشکده)

حسابداری محض قدیم ورودی ماقبل 86،کارشناسی پیوسته،کاردانی­پیوسته وناپیوسته­حسابرسی،حسابداری­مالیاتی­کارشناسی­پیوسته 

1846

سبحانی

دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) ارشد نیروی انسانی،ارشد مدیریت دولتی، دکتری علوم اقتصادی

1801

شجاعی

مدیریت: ارشد بازرگانی،ارشدصنعتی،ارشدآموزشی، ارشد اجرایی

1801

علیخانی

ارشد توسعه اقتصادی، ارشد مدیریت سیستمها، ارشد مدیریت تحول

1801

محمدی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تربیت بدنی،کاردانی پیوسته تربیت بدنی

1145

هادی فر (گروه آموزشی)

ارشد و دکتری مدیریت (کلیه گرایشها)

1812

کمالی

کارشناسی مدیریت (بازرگانی-دولتی- صنعتی)کارشناسی ارشد ادبیات فارسی،کارشناسی­پیوسته­وناپیوسته­ادبیات­فارسی،ادبیات فارسی سرویسی

1876

پورعلیرضا

حسابداری،دولتی،حسابداری،ناپیوسته،علوم،اجتماعی(خدمات،دبیری،پژوهشگری)

1876

رشیدفرخی

ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، ارشد جامعه شناسی،کارشناسی انگلیسی گرایش تربیت دبیر،کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدائی،آموزش زبان انگلیسی

1877

رستمی زاده

ارشد حسابداری ،ارشد مترجمی زبان، ارشد آموزش زبان

1846

گروهی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزش و فیزیولوژی ورزش، دکتری مدیریت قبلاٌ (کاردانی و کارشناسی  دروس سرویسی تربیت بدنی)

1846

خزائی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی،زبان و ادبیات عرب

1878

جهانگیری

ارشد روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، مشاوره و راهنمایی

1878

عبدالعلی (دفتر دانشکده)

 

1821

 

لیست شماره تلفن کارمندان دانشکده علوم پایه (حوزه آموزشی)

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره تلفن

تهرانی (رئیس آموزش دانشکده)

کاردانی­پیوسته­کامپیوتر،کارشناسی­ناپیوسته­کامپیوتر،کارشناسی­پیوسته کامپیوتر

1355

دارش

فیزیک

1316

صادقی

ریاضی

1316

ترکزاده

کارشناسی میکروبیولوژی

1350

شفیعی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش

1350

روشنایی

کارشناسی ارشد و دکتری شیمی

1336

حمزه نژاد

ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری و نرم افزار

1336

دانشور

ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

1355

احمدی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

1388-1389

عراقی

آزمایشگاه فیزیک

1397-1398

تبریزی، صفی زاده،بستان

آزمایشگاه میکروبیولوژی

1401

اسلام کیش،قراچه داغی،زنگی آبادی

آزمایشگاه شیمی

1407

خسروی،سرحدی،غفاری

آزمایشگاه شیمی

1405

عاقلی (دفتر دانشکده)

 

1318

 

 

لیست شماره تلفن کارمندان دانشکده معماری(حوزه آموزشی)

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره تلفن

نظری (رئیس آموزش دانشکده)

 کارشناسی معماری

1229

شفیعی

کارشناسی ناپیوسته معماری،کاردانی معماری،کاردانی گرافیک پیوسته و ناپیوسته ،کارشناسی نقاشی پیوسته و ناپیوسته

1229

سعید

ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه ریزی شهری ،ارشد معماری، دکتری شهرسازی

1216

روح بخش

کارشناسی پیوسته شهرسازی

1216

ناظمی –فردوسی (دفتر دانشکده)

 

1215

 

 

لیست شماره تلفن حوزه معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی

قسمت

شماره تلفن

تیمورپور

دفتر معاونت

1511

لری

عرب پور

مدیر آموزش

1512

1513

فرامرزی نیا

رئیس خدمات آموزشی

1514

اشرف زاده

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

1504

نیک نژاد

رئیس اداره امتحانات

1865

مشایخی،سهرابی

اداره امتحانات

1864

منصوری

رئیس بایگانی آموزش

1507

پایور ، یوسفی، نصیری

بایگانی آموزش

1507

توحیدی

بایگانی آموزش

1505

حاج اسمعیلی

ثبت نمرات

1864

دکتر رخ بخش

رئیس سنجش و نظارت

1509

فقیه

کارشناس سنجش و نظارت

1509

دهقانی

رئیس کارگزینی هیات علمی

1535

زریسفی،گلرسان،به سرشت،صومعه، شیخ زاده

کارگزینی هیات علمی

1536

قنبری

تحصیلات تکمیلی

1786

حسن زاده

 بایگانی

1788

شهیدی زندی

رئیس آموزش پزشکی

1644

زنده روح

کارشناس آموزش مامایی و بهداشت خانواده

1645

جاوید

رئیس آموزش پرستاری

1645

 

 

لیست شماره تلفن حوزه معاونت دانشجوئی  

نام و نام خانوادگی

قسمت

شماره تلفن

امینی

دفتر معاونت

1592-1593

پورنامداری

مدیر دانشجویی

1566

حاجی زاده

رئیس امور فارغ التحصیلان

1519

رادمنش،امیری

فارغ التحصیلان

1519

صائبی،سعید

بایگانی فارغ التحصیلان

1515

افهمی

نقل و انتقالات

1569

صادقی

رئیس امور مشمولین

1590

خادمی،خلیلی

امور مشمولین

1583

موحدی

مرکز مشاوره

1206

بهرامی

رئیس خوابگاهها

1720

 

خوابگاه 1

1701

 

خوابگاه 2

1702

 

خوابگاه3

1703

 

خوابگاه 4

1704

احمدی

رئیس سلف سرویس

1721

رحیمیان

سلف سرویس

1723

محسنی

فوق برنامه ورزشی

1259

 

اماکن ورزشی

1269

 

استخر

1860

 

بدنسازی

1854

 

لیست شماره تلفن حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

قسمت

شماره تلفن

شجره

دفتر ریاست

1557

علیزاده

دفتر ریاست

1563

موسوی

رئیس روابط عمومی

1560

تاجیک،عبدالهی،کاوه

روابط عمومی

1555-1556

حجه الاسلام عرب نژاد

معاون فرهنگی

1113

حجه الاسلام حسینی

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

1109

مقدم

فوق برنامه فرهنگی

1107

شفیعی

کارشناس فرهنگی خواهران

1108

نژادوزیری

کارشناس قرآن و عترت

1276-1280

کلانترزاده

کارشناس اقامه نماز

1108

رهجو

کارشناس فرهنگی

1276-1280

قلی زاده

کارشناس فوق برنامه

1108

لشکری

امور حقوقی

1506

جعفریان

مدیرحراست

1777

گنجعلیخانی

دفتر حراست

1571

آفتابی

حراست

1716

سعید

حراست

1580

نازلی

رئیس انتظامات

1200

 

انتظامات (پرسنل)

1001-1002

 

انتظامات (جدید)

1250

 

بازرسی خواهران

1003

 

قرنطینه

1789

 

انتظامات خاکبرداری

1763

 

لیست شماره تلفن حوزه معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی

قسمت

شماره تلفن

زینلی

دفتر معاونت

1547

غیاثی

دفتر معاونت

1548

تاج الدینی

مدیر امور مالی

1545

محمودی

امور مالی

1558

شجاعی،خالقی

امور مالی

1543

انصاری

رئیس دریافت و پرداخت

1540

اکبرپور،کاظمیه

دریافت و پرداخت

1559

ابراهیمی

دریافت و پرداخت

1542

ناظمی،معین الدینی، ده بالایی

دریافت و پرداخت

1560

جعفری

رئیس دفترداری وتنظیم حسابها

1541

شاهبدین زاده، میرزایی

دفترداری و تنظیم حسابها

1541

سعیدشبانی

دفترداری و تنظیم حسابها

1543

سعید

رئیس اداره اموال

1077

ناظمی،طغرلی،پرنده افشار

اداره اموال

1077

خواجویی

رئیس امور شهریه

1522

جهانگیری،حاج ملک،سلطانی

امور شهریه

1523

نمازیان

رئیس صندوق رفاه

1517

آزادروش،مهرآراء،حسن زاده، صالحی

صندوق رفاه

1516

شهابی

مدیر امور اداری

1530

آذری

دبیرخانه کمیسیون معاملات

1531

زنگی ابادی

رئیس کارگزینی پرسنل

1533

نواب،عبدالهی،ابوذری

کارگزینی پرسنل

1534

صاحبی،عظیمی

کارگزینی پرسنل

1546

میرزائی

کاردکس

1005

قوام زاده

رئیس دبیرخانه

1527

نوابی

امور رفاهی

1527

باقری، رحیم پور، آزاده

دبیرخانه

1524

قلیزاده، برومند، کامکار

ماشین نویسی دبیرخانه

1526

شجاعی، عسکری

ثبت نامه ها (دبیرخانه)

1525

دهقانی راد 

رئیس امور عمومی

1539

زندی

امور عمومی

1539

مومنی

مسئول خدمات

1532

ارسلانی

آموزش نیروی انسانی

1532

نقی زاده

مهمانسرا

1292-1117

شمسی

رئیس تدارکات

1537

موسی پور،ذوالعلی،کامیاب،احمدی، نجارزاده،خالقی

تدارکات

1538

بنانی

تدارکات حوزه عمرانی

1151

قنبری،قربانی

تعمیرگاه

1288

وحدتی

رئیس انبار

1518

سلطانی، علیزاده

انبار

1518

سعید، حسن زاده

انبار

1104

 

لیست شماره تلفن حوزه معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی

قسمت

شماره تلفن

محمدی

دفتر معاونت

1773

ترکزاده

مدیر پژوهشی

1769

طالبی زاده

مسئول برنامه ریزی

1770

امیری،شاهی

ارتباط با صنعت

1769

غلامحسین پور

رئیس انتشارات علمی

1929

ایرانپاک، معین الدینی

انتشارات علمی

1929

زرندی

مدیر مرکز اطلاعات ،آمار و رایانه

1444

صادق زادگان

اطلاعات، آمار و رایانه

1444

رضایی

اطلاعات،آمار و رایانه

1928-1933

امیرشکاری،درستی

اطلاعات،آمار و رایانه

1528

حامد غفاری

اطلاعات،آمار و رایانه

1529

محسن کاظم زاده

وب سایت دانشگاه

1770

اسماعیلی

رئیس کتابخانه مرکزی

1415

امانی،نخعی

کتابخانه مرکزی (امانت)

1417-1418

زنگی آبادی،کوهپایه زاده، سلیمانی،غیور

کتابخانه مرکزی (فهرست نویسی)

1420

هوشمند

کتابخانه مرکزی (مرجع)

1414

پورنخعی

کتابخانه معماری

1221

سلیمانی

کتابخانه پرستاری

1222

 

باشگاه پژوهشگران جوان

1411

 

 

نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :