محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 1 / 12
درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 2 / 12
برگزاری زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه
720 * 479 (75 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 3 / 12
چاپ بنر
720 * 480 (72 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 4 / 12
سیاه پوش شدن دانشگاه 4
720 * 480 (58 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 5 / 12
سیاه پوش شدن دانشگاه 3
720 * 480 (88 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 6 / 12
سیاه پوش شدن دانشگاه 2
720 * 480 (102 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 7 / 12
سیاه پوش شدن دانشگاه
720 * 480 (67 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 8 / 12
حسینیه عشق درواحدکرمان
720 * 480 (81 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 9 / 12
حرم عشق
720 * 480 (66 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 10 / 12
نمایشگاه کاروان عشق حرم عشق
720 * 480 (74 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 11 / 12
نمایشگاه کاروان عشق نهر علقمه
720 * 480 (91 KB) 
محرم الحرام 1437-1394
محرم الحرام 1437-1394: عکس شماره 12 / 12
گلزار شهدای واحدکرمان
720 * 480 (81 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :