نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی و آنلاین با عنوان معارف امام هادی (ع)

يکشنبه 7 آذر 1395  16:2

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 28 آبان 1396  13:46:55
تعداد بازديد از اين خبر : 1857
کدخبر : 1237
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :