نوع خبر 
 
 
دوره های ترم بهمن مرکز آموزش فنی وحرفه ای جواردانشگاه
سه شنبه 14 دى 1395  8:15

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 31 خرداد 1397  8:45:15
تعداد بازديد از اين خبر : 702
کدخبر : 1341
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :