نوع خبر 
 
 
برنامه زمان بندی ثبت انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 96-95

دوشنبه 4 بهمن 1395  13:55

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 25 دى 1396  16:21:8
تعداد بازديد از اين خبر : 3998
کدخبر : 1446
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :