نوع خبر 
 
 
برنامه سخنرانی های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در آبان ماه 1395

دوشنبه 3 آبان 1395  12:51

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 28 اسفند 1396  0:14:45
تعداد بازديد از اين خبر : 13333
کدخبر : 1149
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :