نوع خبر 
 
 
برنامه سخنرانی های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در آبان ماه 1395

دوشنبه 3 آبان 1395  12:51

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 24 تير 1397  14:7:46
تعداد بازديد از اين خبر : 13415
کدخبر : 1149
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :