نوع خبر 
 
 
سخنرانی علمی با موضوع نگاهی به موسیقی کهن ایران(ویژه دانشجویانارجمند و اعضای محترم هیات علمی)
سه شنبه 4 آبان 1395  11:46

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 28 تير 1397  5:6:4
تعداد بازديد از اين خبر : 13263
کدخبر : 1158
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :