نوع خبر 
 
 دومین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 3 شهريور 1394  12:40
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :