نوع خبر 
 
 دکتر بابک آل طه : پیگیری مطالبات معوق و تعیین تکلیف املاک و مستغلات واحدها بایستی در اولویت قرار گیرد
دکتر بابک آل طه در جمع شرکت کنندگان در نخستین شورای اداری و مالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان خواستار سرو سامان دادن به مطالبات معوقه واحدها شده و افزود: شورای اداری و مالی بایستی گزارش مطالبات معوقه واحدها را در اسرع وقت دریافت و همراه با راهکارهی کاهش آن به دانشگاه ارائه نماید.
شنبه 24 مرداد 1394  9:54
 معرفی روسای کمیته های تخصصی شورای عمرانی استان کرمان‎
در نخستین جلسه شورای عمرانی استان کرمان و با حضور دبیر و ریاست هیات امنای استان کرمان و رییس این شورا، روسای کمیته های تخصصی شورای عمرانی استان کرمان معرفی گردیدند.
شنبه 24 مرداد 1394  9:53
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
 نتایج 970 - 980 از تعداد 980  خبر 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :